AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE
כיצד מתבצע אבחון

כיצד מתבצע אבחון

אנו מציעים מערכי אבחון מוכנים מראש למאות תפקידים נפוצים. במידת הצורך אנו מבצעים התאמות של מערכי האבחון לדגשים ייחודיים של הלקוחות שלנו.

תהליך האבחון כולל תמהיל מוגדר מראש של המרכיבים להלן:

  • מבחני כישורים ונטיות– בודקים את הנטיות האישיות של המועמד ואת יכולותיו בסדרה של כישורים מקצועיים ספציפיים הנחוצים לביצוע התפקיד: אינטליגנציה כללית, כשרים לוגיים, חשיבה כמותית, תפיסה מרחבית, שפות, יכולות טכניות, יכולת ריכוז, חלוקת קשב ועוד
  • מבדקי אמינות– בוחנים את מהימנותו ואת אמינותו של המועמד
  • ראיונות אישיים– הראיונות, מותאמי תפקיד וארגון, נעשים על ידי פסיכולוגים תעסוקתיים
  • מבחנים התנהגותיים– כוללים דינמיקות קבוצתיות, משחקי תפקידים, משימות אינטראקטיביות ועוד ומאפשרים להבין טוב יותר את סגנון העבודה של המועמד, את כישוריו הבין-אישיים, יכולתו להתמודד עם בעיות ולפתור אותן, תהליכי קבלת ההחלטות שלו, מיומנויות ניהול ומנהיגות רלוונטיות ועוד
  • מבחנים התאמה תרבותית– סימולציות ושאלונים המאפשרים למפות את המידה בה המועמד והארגון תואמים בתרבות המנחה אותם, מאפשר לנו לנבא במידה רבה של הצלחה סיכויי הצלחה והשתלבות של מועמדים בתפקידים ובסביבות ארגוניות
  • צרכים תעסוקתיים והעדפות קריירה– מערך שאלונים מקיף ומתוקף מסייע לנו לנתח עם המועמד את הצרכים והעוגנים התעסוקתיים שלו

 

האבחון מתבצע באחד ממרכזי האבחון שלנו או באתר הלקוח.

לפי דרישת הלקוח, במידה ומתקיים מרכז ההערכה ייעודי לארגון, ניתן לשלב צופים מטעם הארגון בסימולציות ובמבחנים.

  • קרא עוד על החברה ועל השירותים שאנו מספקים