AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE
אבחון, מיון והערכה

אבחון, מיון והערכה

 

היכנסו לאתר מכון האבחון והמיון שלנו >>

 

ארגונים מובילים בוחרים בנו להיות שותף ההערכה והאבחון שלהם. הם מכירים בעובדה שאנחנו מבינים מה עושה אנשים מוצלחים בתפקידם ומסוגלים להעריך מבין המועמדים מי האדם הנכון לתפקיד וזה שווה הרבה: ביצועים גבוהים יותר, זמן הכשרה קצר יותר, רמת מחויבות גבוהה יותר של העובד לתפקיד ולארגון ורמת תחלופה נמוכה יותר.

קורות חיים וראיונות לבדם אינם עושים את העבודה- ארגונים מובילים מחפשים כלים ותהליכים מתקדמים שיאפשרו להם לקבל החלטות לגבי איוש תפקידים, ברמת בטחון גבוהה יותר.

מערכי המבחנים שלנו מפותחים על ידי טובי אנשי המקצוע בשוק, ומתוקפים תדיר במחקרים חוזרים ונשנים.

עם חלק מלקוחותינו אנו נבצע מחקרי תוקף ומהימנות ייעודיים, על מנת לאפשר רמת בטחון גבוהה בתוצאות תהליכי ההערכה שלנו.

אנחנו מאמינים שהתאמתו של מועמד לתפקיד ולארגון אינה מתמצה במידה בה המועמד מחזיק בכשרים והיכולות שדורש התפקיד, אלא דורשת את שילוב הנכון בין: כשרים ויכולות, מוטיבציות וצרכים, והתאמה תרבותית:

  • כשרים ויכולות– מערך המבחנים, הסימולציות והראיונות המובנים שלנו מאפשר לנו לספק תמונה רחבה של המידה בה המועמד מחזיק בכשרים וביכולות הרלוונטיים לתפקיד
  • מוטיבציות וצרכים– תאוריות תעסוקתיות מתקדמות מראות כי אנשים מצליחים ומתמידים בתפקידם כאשר הוא עונה להם על מערך הצרכים התעסוקתיים שלהם. אנשים פורחים ומאושרים בעבודה כאשר היא עונה להם על הצרכים שלהם. ואנשים שפורחים בעבודה שלהם, מצליחים יותר ומתמידים יותר. מערך שאלונים מקיף ומתוקף מסייע לנו לנתח עם המועמד את הצרכים והעוגנים התעסוקתיים שלו
  • התאמה תרבותית– מקום עבודה הינו מסגרת המקיימת תרבות וערכים ייחודיים. מועמד שאינו מתאים לתרבות השוררת במקום העבודה או אינו חולק את הערכים המנחים את הארגון, לא ישתלב היטב, לא יצליח לאורך זמן לקיים האינטראקציות חיוביות עם עמיתים ולא יהיה שבע רצון. אלו בתורן ישפיעו על הצלחתו בתפקיד ועל היכולת שלו להתמיד בו לאורך זמן. סימולציות ושאלונים המאפשרים למפות את המידה בה המועמד והארגון תואמים בתרבות המנחה אותם, מאפשר לנו לנבא במידה רבה של הצלחה סיכויי הצלחה והשתלבות של מועמדים בתפקידים ובסביבות ארגוניות.

 

למדו עוד –היכנסו לאתר מכון האבחון והמיון שלנו >>

למד עוד