AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE
ניהול ביצועי עובדים ומנהלים

ניהול ביצועי עובדים ומנהלים

ארגונים כיום נדרשים להשיג יעדיי צמיחה שאפתניים, להראות התייעלות ולהתמודד עם תחרות הולכת וגוברת. אל מול אתגרים אלו, נדרש כוח העבודה להציג לא פחות מהביצועים הטובים ביותר.

ארגונים מצטיינים מציגים באופן קונסיסטנטי, רמת ביצועי עובדים המהווה את הסטנדרט הגבוה בתעשייה שלהם. לא כל הארגונים מצליחים במשימה מורכבת זו. אלו המצליחים, עושים זאת על ידי כך שהם מתקדמים מעבר לתהליכי הערכת הביצועים, הקיימים היום כמעט בכל ארגון, ומטמיעים תרבות ותהליכים מטפחי ביצועים.

ניהול ביצועים אינו תהליך הנמצא באחריות גוף משאבי האנוש בארגון, ומתרחש פעם או פעמיים בשנה, אלא חלק מרכזי ובסיסי בשגרה היומיומית של ניהול עסקי הארגון. אנו מסייעים ללקוחותינו לבנות בארגון ובקרב מנהלים ועובדים את היכולות הדרושות על מנת לגרום לזה לקרות.

אנו מלווים את לקוחותינו בהטמעת תרבות ותהליכים מטפחי ביצועים, ויצירת שיפור ביצועים אמיתי ומתמשך, אנו מסייעים להם כאשר הם:

  • עוסקים בבניית היכולת של מנהלים להגדיר לכפופים להם ציפיות ברורות לביצועים מעל ומעבר, לספק להם הכוונה וחניכה, לספק משוב אותנטי ולבנות הזדמנויות לצמיחה ולמידה בכל משימה
  • מפתחים את היכולת של אנשי מש"א להוות יועצים למנהלים כיצד להפיק ביצועים מיטביים
  • מטמיעים תהליך וכלים אפקטיביים להגדרת יעדים, הערכת ביצועים, תגמול וניהול כישרונות (Talent Management)
  • מודדים אפקטיביות לאורך זמן ועוסקים בשיפור המערכת

ניהול על פי יעדים

שלב הצבת היעדים הוא אחת מאבני היסוד של תהליך ניהול הביצועים. בסוף שלב זה, העובד אמור לדעת על מה הוא צריך לעבוד, מהם היעדים ומהן הציפיות ממנו בהתאמה ליעדים ולציפיות מכלל הארגון ותוך סינכרון בין היחידות השונות. צוות היועצים שלנו מנוסה בליווי וניהול תהליכי הצבת יעדים, ויסייע לכם להבנות תהליך אפקטיבי, לארגון, למנהלים ולעובדים.

תהליך ארגוני לניהול ביצועים

אנו מנהלים ומלווים הגדרת תהליך לניהול ביצועים הכולל בהיבט הרחב ביותר הצבת יעדים, מעקב וניהול יעדים, הערכת ביצועים, תגמול ופיתוח.

הכשרת מנהלים לניהול ביצועים

למנהלים תפקיד מהותי ביכולת הארגון לייצר ערך מתהליך ניהול הביצועים. אנחנו מקיימים הדרכות מנהלים, באמצעות חומרי הדרכה וסדנאות פיתוח מנהלים, וכן מלווים מנהלים במהלך הטמעת תהליך ניהול הביצועים.

למד עוד