AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

ניהול ומנהיגות

בסביבה העסקית ההולכת והופכת מורכבת, מנהיגות הארגון, מנהלים ואנשי מקצוע בכירים, מהווים מרכיב קריטי ביכולת הארגון להשיג את יעדיו.

המחקר לאורך השנים מראה בבירור כי ארגונים המיישמים תהליכים נכונים של פיתוח כישרונות ומנהיגות בארגון, משיגים לאורך זמן תוצאות עסקיות טובות יותר, מאשר אלו שאינם. לא רק שעלינו לפתח את האנשים בתפקידיהם הקיימים, אלא שכאשר זמן הכהונה הממוצע של מנהלים ואנשי מקצוע בכירים הוא 3 שנים, נשאלת השאלה: האם הארגון ערוך למלא את החלל שישאירו כאשר יעברו לתפקיד הבא?

מערך מוצלח לפיתוח כישרונות מובילים ומנהיגות בארגון דורש מומחיות בתחומים רבים: הערכת בכירים, תגמול ושכר, פיתוח מנהיגות, הכשרה ופיתוח מיומנויות, ניהול ההמשכיות (Succession), ניהול קריירות, ניוד, גיוס ומיון, תקשורת ארגונית ועוד.

בארגונים מובילים, משימת פיתוח כישרונות מובילים ומנהיגות אינה מהווה תוכנית מקומית המנוהלת על גוף משאבי האנוש, אלא תפיסת עבודה לה שותפים ובה נוטלים חלק כלל חברי ההנהלה וגורמי המטה הרלוונטיים. ארגונים אלה השכילו להגדיר אג’נדה ברורה ומוסכמת לנושא, ליישם מערך כולל ואינטגרטיבי של פעילויות ותהליכים ולבסס את האחריות של כל אחת מהפונקציות המעורבות והציפיות ממנה.

צוותי הייעוץ שלנו עובדים עם גורמי משאבי האנוש בארגון, ליישם תפיסת עבודה מערכתית, לה שותפים ובה נוטלים חלק כלל חברי ההנהלה וגורמי המטה הרלוונטיים- מערך אינטגרטיבי ומתואם של כלים, תהליכים ותוכניות, אשר מאפשר פיתוח והבטחת החוסן הניהולי בארגון. ארגונים מצטיינים מנהלים מאמץ מכוון ושיטתי על מנת להבטיח את יכולתם לאייש את תפקידי המפתח באנשים הנכונים.

פיתוח מנהיגות

אנו מתכננים ומנהלים עבור לקוחותינו מסגרות מקיפות לפיתוח כישורים ומיומנויות נדרשות בקרב שדרת הניהול בארגון. בבסיס עבודתנו נמצאת ההכרה מבוססת המחקר כי הערך הרב ביותר לתהליך ההתפתחות של המנהלים מופק מהתנסויות מקצועיות רלוונטיות. אנו מסייעים לארגון להפנים תרבות בה המנהל אחראי על פיתוחו האישי ומנהלים מתפתחים דרך התנסויות. אנו מנהלים תוכניות הכשרה קבוצתיות לפיתוח מיומנויות ניהול. להשלמת תוכנית ההכשרה, אנו מעניקים ליווי אישי למנהלים.

הערכת מנהלים לצרכי פיתוח

צוות היועצים הבכיר שלנו מפעיל מערך הערכה ייחודי לבכירים אשר תומך את החלטות הארגון לאורך מחזור חיי העובד, מגיוסו, דרך הפיתוח שלו בתפקיד ועד לקידומו לתפקיד הבא. הצוות עושה שימוש בכלים מתקדמים ובעלי תוקף גבוה, ותהליך האבחון נעשה באופן דיסקרטי, גמיש בזמנים, ובמתכונת ייעוצית המשרתת את הארגון ואת המנהל כאחד.

למד עוד