AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות הסתמנו בשנים האחרונות כאסטרטגיות הצמיחה המועדפת על מרבית הארגונים בשווקים הגלובליים. אירוע מיזוג או רכישה הינו אירוע בעל פוטנציאל משברי עבור כוח העבודה בארגונים המעורבים. ארגונים מובילים מיישמים כלים מתקדמים לבדיקת נאותות והערכת סיכונים הקשורים להון האנושי, ולניהול מיטבי של המהלך עצמו.

הערך את הסיכון סביב מרכיב ההון האנושי בעסקה
צוות מומחים מתחומים שונים מבצע בדיקת נאותות למערך משאבי האנוש של הארגון והערכת הסיכונים הקיימים סביב ההון האנושי בו. אנו בוחנים את מערכות השכר והתגמול, ההתחייבויות האקטואריות, מערך התפקידים, תכנון כוח האדם, איכות הניהול, יציבות כוח העבודה, קיום ה-Talent הנדרש וכיוב'. אנו מלווים את לקוחותינו בהבנת הסיכונים הכרוכים במרכיב ההון האנושי בעסקה.

נהל את היום שלאחר המיזוג או הרכישה
אנו מסייעים לך לנהל את תהליך המיזוג תוך שאתה משמר את ביצועי העובדים ואת ה-Talent הקריטי בו. אנו מלווים אותך בעיצוב וניהול תוכנית לתקשורת פנים ארגונית, לטיפול בהיבטים תרבותיים ולמיזוג תהליכי הניהול, מערכות משאבי האנוש ומערכי השכר והתגמול.

 

למד עוד