AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

למידה, ניהול ידע ופיתוח עובדים

כוח עבודה יעיל ואפקטיבי, הפועל בהתאם לאסטרטגיה הארגונית ומסוגל להכיל שינויים תכופים בתהליכים, טכנולוגיה ואסטרטגיה, הנו מרכיב מפתח ביכולת של הארגון להשיג את מטרותיו ולגבור על התחרות:

  • קיצור הזמן העובר מרגע קליטת עובדים חדשים, או שיבוץ עובדים מחדש, ועד לנקודה בה הם הופכים אפקטיביים בתפקידם החדש
  • שיפור היכולת לשמר עובדים בעלי ערך לארגון באמצעות מסלולי קריירה מובנים ותוכניות פיתוח אישיות
  • שיפור הביצועים על ידי בניית היכולת בארגון להשיק במהירות ובעלות נמוכה שינויים בתהליכים, טכנולוגיה ואסטרטגיה
  • שיפור הציות לנהלים והוראות עבודה באמצעות מערך אינטגרטיבי של הכשרה, מדידה ובקרה, רענון ותקשורת ארגונית תומכת
  • הטמעת אסטרטגיה ארגונית ליצירת כוח עבודה המכוון ופועל בהתאם

 

AKT מפעילה גישה הוליסטית להכשרת ופיתוח העובדים בארגון, ערוצי הפצה ולקוחות:

  • הגדרת מסלולי הכשרה והסמכה ותהליכי הפיתוח המקצועי
  • פיתוח הדרכה – פיתוח הקורסים ואמצעי ההדרכה השונים
  • יישום פתרונות טכנולוגיים ופתרונות תוכן מתוקשב (eLearning) התומכים את תהליכי הלימוד שהוגדרו
  • הקמת מערכים של למידה א-פורמאלית, ניהול ידע, רשתות חברתיות וקהילות מקצועיות

 

יכולות אלו, בשילוב מתודולוגיות ייחודיות, מאפשרות לנו לבצע בשנים האחרונות את הפרויקטים הגדולים והמורכבים ביותר במשק בתחום.

למד עוד