AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

מסלולי קריירה וניוד

המחסור העולמי בטאלנט הולך ומחריף. חלק גדול מהארגונים מדווח על קושי באיוש ראוי של משרות, במיוחד משרות ניהוליות ותפקידי מפתח.

אל מול הקושי המתגבר בגיוס טאלנט מבחוץ, ולאור העובדה שעבור חלק מהתפקידים בארגון יש צורך בניסיון מצטבר בתפקידים שונים בתוך הארגון, פונים ארגונים יותר ויותר למיצוי הפוטנציאל של הטאלנט הקיים בארגון ועושים מאמצים גדולים מבעבר על מנת לשמר את אנשי המפתח. ארגונים רבים רואים בפיתוח קריירה כלי ניהולי מרכזי לשימור טאלנט בארגון ולפיתוח עתודות לתפקידי מפתח. חלק מהארגונים מצביע על פיתוח קריירה כעל נתיב הפעולה החשוב ביותר בהקשר הזה.

פיתוח של תכנית פיתוח קריירה יכול לסייע לארגון להתמודד עם אתגרים הנמצאים בליבת העשייה בתחום ניהול ההון האנושי שלו: בניית עתודות לתפקידי מפתח, שימור טאלנט קריטי ושיפור רמת ה-Engagement ברחבי הארגון.

מניסיוננו, כדי להצליח בבניית התשתית ויישום התכנית, יש לפעול לאור העקרונות הבאים:

 • חשיבה לטווח ארוך – מדובר במסע ארוך טווח. חלק מהרווחים יבואו לידי ביטוי כבר בטווח הקצר, אבל יישום מלא דורש זמן. יש ליישם באופן הדרגתי ביחידות השונות בארגון, על פי המוכנות והיכולת שלהן.
 • שקיפות ונראות – יש לאפשר לעובדים גישה קלה להזדמנויות בתוך הארגון. יש להנגיש את הגדרות היכולות והניסיון הנדרשים עבור התפקידים השונים ולייצר "כללי משחק" מובנים, ברורים והוגנים.
 • פשטות – כל עובד צריך להבין בקלות "איך זה עובד": איך מנהלים קריירות בארגון, מי אחראי ומתי.
 • משוב – על המנהלים לכוון את העובדים באמצעות משוב הוגן וכן, על מנת לסייע להם להתפתח בתפקידם הנוכחי ובין תפקידים בארגון.
 • תקשורת – יש להגדיר ולנהל תכנית תקשורת מתמשכת, המחזקת מסרים של מקצועיות, התפתחות ולמידה.
 • מדידה – יש להגדיר מדדי הצלחה רלוונטיים, לעקוב אחריהם ולעדכן את התכנית לאורם.

 

יישום תכנית פיתוח קריירות בארגון היא תהליך מורכב, הדורש תשתית תרבותית מתאימה והקמה של תשתיות תהליכיות, וכן פעולות שוטפות רבות הדורשות תיאום בין כל חלקי הארגון. כדי לנווט בהצלחה בין שלל הדרישות הללו, אנו מבצעים ביחד עם לקוחותינו את המהלכים הבאים:

 • חיזוק ה-Developmental Mindset  יצירת ההכרה בקרב ההנהלה הבכירה,  בצורך בהתפתחות עובדים מתוך הארגון ובחשיבות הצלחת התכנית
 • מיקוד התפקידים הקריטיים בארגון
 • הגדרה של תחומי האחריות בכל תפקיד קריטי, יכולות מבחינות והתנסויות מקדימות.
 • הגדרת נתיבי קריירה – עיצוב נתיבי קריירה תוך תשומת לב הן לצרכים העסקיים של הארגון, והן לצרכי העובדים.
 • Assessment – הערכת הפערים בין היכולות והניסיון של מועמדים רלוונטיים לתפקיד, לבין דרישות תפקיד היעד: יכולות, ידע והתנסויות.
 • תכניות פיתוח – בניית תכניות אישיות לצמצום הפערים שמוקדו בשלב הקודם.
למד עוד