AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE
תכניות תגמול לאוכלוסיות שונות

תכניות תגמול לאוכלוסיות שונות

תגמול בכירים
תגמול בכירים הנו תחום מורכב ורגיש, בעיקר לאור העניין שמרכז הנושא בשנים האחרונות. יחד עם זאת, תגמול אפקטיבי של הנהלת הארגון היה ונשאר אחד הגורמים המניעים את הצלחת הארגון.

המורכבות מתגברת לאור הגברת הרגולציה וההשקה לנושא הממשל התאגידי. כיום מסתמן כיוון ברור והרגולטור דורש את הגברת הפיקוח והבקרה בעניין וקובע כי על הדירקטוריון חלה אחריות לקביעת מדיניות ברורה לתגמול הבכירים בחברה.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים – שכר בסיס, תגמול מבוסס ביצועים לטווח הקצר כגון בונוסים, ותגמול לטווח הארוך כגון אופציות, באופן שיאפשר לארגון למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח בארגון, תוך הלימה מרבית עם האסטרטגיה העסקית של הארגון ושמירה על האינטרס של בעלי המניות והציבור.

תכניות תגמול לפי יעדים
צוות היועצים והאנליסטים שלנו ילווה אותך בבחינה מחודשת או פיתוח של תכניות תגמול ייעודיות כגון:

בונוסים ותגמול לפי ביצועים לאוכלוסיות ייעודיות, תגמול לטווח ארוך, אופציות ותגמול הוני ותכניות הוקרה.

בעבודתנו אנו מחברים בין יעדי התכנית, הבנצ'מרק בשוק העבודה, האקלים העסקי, התרבות והערכים הארגוניים ומביאים Best Practices מעשרות רבות של ארגונים בהם אנו פועלים.

  • אנו נסייע לך להגדיר את מכלול הפרמטרים והנוסחאות לחישוב רכיבי התגמול השונים
  • נבצע עבורך סימולציות אשר יאפשרו להנהלה לחזות את עלות התכנית והשפעתה על הביצועים הכספיים
  • נבנה עבורך את מערך התקשורת עבור העובדים והמנהלים הרלוונטיים
  • נתפעל עבורך את התכנית במידה ויידרש באמצעות שירותי המיקור המשותף שלנו

 

תמריצי מכירות
אחד המרכיבים העיקריים ביצירת מערך מכירות אפקטיבי הנו תכנית התגמול עבור הביצועים של אנשי המכירות ושל עובדים תומכי מערך המכירות.

תכנית תגמול ברורה הנה בעלת חשיבות מכרעת ליישום האסטרטגיה השיווקית של החברה, ליצירת לקוחות מרוצים ולעובדים מכווני מטרה.

תכנית תגמול אפקטיבית לאנשי מכירות מתחילה בהבנה של ערך המוצר ללקוח, סוגי הלקוחות הקיימים, שיטת ניהול המכירות (מכירה ישירה? מכירה דרך מפיצים?), עלויות המכירה וכמובן, האסטרטגיה העסקית של החברה.

צוות היועצים שלנו, יעזור לך בשאלת השאלות הנכונות, בהבנת מערך המכירות ובתפירת תכנית התגמול האפקטיבית ביותר עבור ארגונך.

אנו ערוכים לתמוך בך בבניית התכנית, בתקשורה לאנשי המכירות ובניהולה השוטף, כולל ביצוע חישובי התמריץ המגיע בגינה לכל איש מכירות.

צור קשר
מוביל מקצועי