AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

משוב 360

משוב 360 מאפשר לאסוף באופן שיטתי מידע לגבי ביצועי המנהל ממגוון רחב של גורמים עימם הוא בא במגע שוטף. אלו יכולים להיות: עמיתים, כפיפים, מנהלים, לקוחות בארגון או מחוצה לו.

המבט הפנורמי על יכולות וביצועי המנהל מאפשר להרכיב תמונה מעמיקה ומגוונת. הניתוח של השונות בין המעריכים השונים, מכיל אף היא מידע רב ערך. לדוגמא: הבדל בין האופן בו הוערכה תכונה כלשהי על ידי המנהל הישיר של המוערך ובין האופן בו הוערכה על ידי כפיפים או עמיתים, אוצרת בתוכה מידע מעניין על המנהל המוערך.

אחד היתרונות הנוספים בשיטה זו, אל מול הערכה על ידי ממונה ישיר בלבד, הוא היכולת להקטין למינימום הטיות שונות הפוגעות בתוקף ובמהימנות ההערכה. כאשר מספר גורמים המתארים את המנהל מזוויות שונות משתתפים בהערכה, התמונה המתקבלת עמידה יותר להטיות הנובעות מאישיות המעריך, הממשק הייחודי שלו עם המנהל, החוויות האחרונות שחווה מולו וכיוב'.

לקוחותינו משלבים כלי הערכה 360 בעיקר סביב תהליכי פיתוח אנשי מפתח ומנהלים בארגון. הערכה כזו צריכה לספק להם משוב אישי, דינאמי ומעמיק אשר ימקד את סוגיות הקריירה שלהם ויכוון את הצמיחה האישית שלהם.

 

התאם את ההערכה לפרופיל המנהיגות הייחודי לארגון שלך
הצלחת מנהלים בארגון שלך דורשת סט ייחודי של כשירויות. לגבי אלו היית רוצה לספק למנהלים משוב מעמיק אשר יהווה בסיס למיקוד תהליך הפיתוח שלהם. מודל העבודה שלנו מאפשר למנהלים שלך לקבל משוב ולתכנן את הפיתוח שלהם סביב הכשירויות הקריטיות להצלחת הארגון.

 

בחר מתוך מאגר של למעלה מ-90 כשירויות
בחר את פרופיל הכשירויות הנדרש לארגון שלך מתוך מאגר של למעלה מ-90 כשירויות ניהוליות אשר זוהו ותוקפו במחקרים נרחבים. כל כשירות מפורטת למספר היגדים המרכיבים לבסוף את השאלון המוצג למעריכים.

 

כלי מבוסס אינטרנט – ידידותי וקל לשימוש
עשה שימוש בכלי פשוט וידידותי המאפשר לך לשלוח את הסקר למעריכים, לעקוב אחר התקדמות תהליך ההערכה ולעבד את הנתונים.

צור קשר בתיה גלס מובילה מקצועית הערכת בכירים וייעוץ קריירה
מובילה מקצועית
למד עוד