AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE

Talent Review

רבים מלקחותינו מתלבטים אתנו בשאלות הבאות:

 • האם שדרת אנשי המפתח שלנו מחזיקה בכשירויות הנדרשות על מנת להשיג את יעדינו העסקיים?
 • אלו מגזרים, יחידות או רמות ארגוניות מראות חוסן ניהולי מספק ואלו יש לחזק?
 • מהם התפקידים הקריטיים שעלינו לוודא שמאוישים באופן רציף באנשים המתאימים ביותר?
 • מה רמת הסיכון הקיימת היום לעזיבה של אחד מאנשי המפתח?
 • האם יש לנו במערכת יורשים לאנשי המפתח המחזיקים כיום בתפקידים הקריטיים?
 • מיהם הכוכבים של הארגון? האם הם מרוצים בתפקידם ומחויבים לארגון?

 

הבטחת החוסן של שדרת אנשי המפתח בארגון, אל מול הצרכים העולים מתוך האסטרטגיה והאתגרים הנוכחיים והעתידיים, הינה משימה ראשונה במעלה עבור ההנהלה הבכירה וגוף משאבי האנוש בארגון.

הצעד הראשון, על מנת לקבל החלטות מושכלות בנושא, הוא ליצור תמונת מצב ברורה ומוסכמת, לגבי המצב הקיים והסיכונים הטמונים בו, בארגון כולו ובכל אחת מיחידות המשנה שלו:

™Talent Review הינו כלי ייחודי המסייע ללקוחותינו לזהות את הכוכבים ואנשי המפתח הנמצאים בתפקידים הקריטיים בחברה, האם הם מחזיקים בכשירויות הנדרשות להם, והאם "ספסל המחליפים" עמוק מספיק ויאפשר החלפה חלקה כאשר יסיימו את כהונתם הנוכחית.

™Talent Review מאפשר להנהלת הארגון תמונה כמותית ותצוגה ויזואלית של מצב הטאלנט הארגוני. התהליך תומך קבלת החלטות מושכלת, מבוססת נתונים, סביב נושאים קריטיים כגון:

 • רמת הדחיפות והצורך הארגוני להשקיע במהלכים בתחום הטאלנט
 • מוקדי הסיכון הקיימים כיום במערכת
 • מידת הצורך הנוכחי לחזק את הארגון בכישרונות מבחוץ
 • צורכי הפיתוח האישיים של כל אחד מאנשי המפתח אל מול התפקיד הנוכחי ואל מול תפקידים עתידיים
 • הכנה בזמן של מחליפים לבעלי תפקידים קריטיים
 • מי הם הכוכבים בארגון שלי, מה אני עושה כדי לשמר רמת מחויבות גבוהה אצלם והיכן נכון למקם אותם בארגון על מנת לאפשר להם להביא את מירב הערך?
צור קשר מיכל מרון מובילה מקצועית Succession Management
מובילה מקצועית
למד עוד