AKT-logo
שלח דוא"ל: info@aktglobal.comהתקשר: 03-6882332EN | HE
צור קשר
חיפוש
EN | HE
Blog Title

AKT חוגגת 15 שנות פעילות

במהלך 15 השנים האחרונות תפסה AKT את מקומה בשוק הישראלי והאירופאי כחברה המקצועית והמובילה בייעוץ למשאבי אנוש. לקוחותינו מכירים במובילות המקצועית של החברה, בערך הנוצר של השילוב של תחומי המומחיות המגוונים הקיימים בה, וביכולת שלנו לבנות עימם שותפות דרך אמיתית וארוכת טווח.

להמשך קריאה

למי אנחנו צריכים להשוות את עצמנו כשאנו דנים במדיניות התגמול שלנו?

עבור מנהלי תגמול בארגונים המובילים זו פרקטיקה כמעט שגרתית. כשהם מנתחים ומציגים את מדיניות התגמול של הארגון להנהלה ולדירקטוריון, בין השאר יציגו השוואה מנומקת לקבוצת התייחסות של ארגונים דומים. במקרה של תגמול בכירים בחברות ציבוריות זו אפילו דרישה של הרגולטור במרבית המקרים.

איך קובעים את קבוצת ההתייחסות? גם זו, כפי הנראה, אינה שאלה מאוד מורכבת – ארגונים באותה תעשייה, בגודל דומה, בשווי שוק דומה, הפועלים בשווקים דומים וכיוצא באלו קריטריונים.

להמשך קריאה

תפקידים טכניים בכירים ל"לא מנהלים"

התבגרות של רבים מארגוני הטכנולוגיה בישראל, העלתה לדיון כבר לפני מספר שנים את מסלול הקריירה של אנשים טכניים בכירים, שאינם מעוניינים או מתאימים לתפקידי ניהול. עליית קרנו של מודל הקריירה המפוצל (Dual Career Ladder) המאפשר לאנשים טכניים להתקדם בדרגות בלא שהם לוקחים על עצמם משימות של ניהול אנשים תחתם, היוותה התייחסות לעניין.

להמשך קריאה

תגמול אנשי מכירות – מהם הפרמטרים לתכנית טובה?

הרבה פעמים אנחנו מתבקשים על ידי הלקוחות שלנו לנתח את תכנית התגמול של אנשי המכירות שלהם, ולחוות את דעתנו האם התכנית "טובה".

אז כיצד קובעים מהי תכנית "טובה"? מהם הפרמטרים שאנו בוחנים?

1. תומכת את האסטרטגיה הארגונית – היקף המכירות של איש המכירות אינו הפרמטר החשוב ביותר בהכרח. ארגונים מתמודדים עם אתגרים אסטרטגיים והגדירו יעדים ברורים במסגרת האסטרטגיה שנבחרה. תכנית התגמול צריכה לתמוך את האסטרטגיה הארגונית.

להמשך קריאה