ניהול קריירה ל"רבים" - AKT ייעוץ למשאבי אנוש
ניהול קריירה ל"רבים"

ניהול קריירה ל"רבים"

11/09/2017

מחקרים לאורך השנים מראים בצורה ברורה כי עובדים אשר חשים מחויבות גבוהה לתפקידם ולארגון, משיגים ביצועים טובים יותר, מספקים שירות טוב יותר ללקוחות ומביאים יותר חדשנות לארגון.
עובדים בעלי רמת מחויבות גבוהה ירצו להמשיך ולהיות חלק מהארגון, ימליצו לאחרים להצטרף לארגון ויציגו תוצאות טובות יותר בעשייה היומיומית שלהם.
הבנה זו מביאה ארגונים רבים בשנים האחרונות לפתח ולהפעיל תכניות לניהול קריירה המיועדות לכלל העובדים (או לאוכלוסיות רחבות ומגוונות) בארגון. מטרתן לאפשר לעובדים לתכנן ולממש באופן מושכל ופרואקטיבי את יעדי הקריירה האישיים שלהם.
תכניות אלה כוללות הגדרת מדיניות ותשתית שיאפשרו לעובד לבחון כיווני התפתחות אפשריים, לתכנן את הצעדים הבאים בקריירה ולפעולבהתאם לכך כדי לגרום לדברים לקרות. תכניות אלו, המקבלות דגשים שונים מארגון לארגון, כוללות מספר מרכיבים מרכזיים:
תפיסות וכלים לניהול דיאלוג פיתוח קריירה
על מנת שמנהלים ועובדים יוכלו לנהל שיח אפקטיבי בנושא קריירה, תכניות ניהול קריירה כוללות פעילויות המכוונות להקנות להם תפיסות וכישורים מתאימים.
מקצת השאלות עליהן העובד נדרש לענות בתהליך זה: מהי התפתחות קריירה עבורי? איך אני מגדיר יעדי קריירה ומהי תוכנית ריאלית להשגתם? כיצד אני מגדיר לעצמי תוכנית פיתוח, וכיצד אני רוכש או משפר מיומנויות הנדרשות לי על מנת לקדם את התפתחותי? מה האחריות שלי במגרש ניהול הקריירה ולמה אני יכול לצפות מהארגון?
בתהליך זה נדרש אף מהעובדים להבין את תפקידם המרכזי בניהול הקריירה שלהם, ולא להמתין שההזדמנות תדפוק על דלתם.
גם למנהלים תפקיד מורכב בתכניות כאלו. המנהל אמור לספק לעובדיו משוב כן ובונה, להעצימם ולפתחם, לתאם עמם ציפיות ולהתאים בין צרכיהם בתחום הפיתוח לצרכי הארגון.
אחד המפתחות העיקריים להצלחה בהטמעת תכניות לניהול קריירה היא הכשרת המנהלים ופיתוח יכולתם לנהל שיח אפקטיבי בנושא התפתחות מול העובדים. כמובן, אפקטיביות השיח תלויה לא רק ביכולתם של המנהלים, אלא אף בקיומה של תרבות ארגונית התומכת ומעודדת התפתחות בתפקידים ובין תפקידים.
תשתית מבנית של הגדרות סביב התפקידים השונים בארגון
על מנת לאפשר שיח אפקטיבי בין עובדים ומנהלים ועל מנת לייצר ציפיות ריאליות בקרב העובדים, תכניות ניהול קריירה ל”רבים” מתבססות על תשתית ארגונית הכוללת הגדרה (עבור “תפקידי המפתח” בארגון או עבור מעגל רחב יותר של תפקידים) של תחומי אחריות, ידע וכשירויות (Competencies)  הנדרשים להצלחה בתפקיד, והתנסויות אשר יאפשרו פיתוח וחיזוק של ידע וכשירויות אלה.
חלק חשוב נוסף בתשתית ניהול קריירה ל”רבים” הוא הגדרה של “מפת קריירה” המתארת מעברים אפשריים בין תפקידים ו”כללי משחק” ארגוניים למעברים בין תפקידים.
מדיניות ותהליכים מתאימים
תוכניות ניהול קריירה ל”רבים “חושפות בפני עובדים באופן שיטתי ושקוף את הזדמנויות הקריירה הקיימות בארגון בכל רגע נתון, ומאפשרות להם להגיש את מועמדותם. מנגנון של מרכז פנימי המלווה במדיניות איוש שקופה ובקריטריונים ברורים יוצרים תחושה של “משחק הוגן” מול העובדים.
על מנת להעמיק את נוכחות “שיח ההתפתחות” בתוך הפעילות הניהולית השוטפת בארגון, קושרים ארגונים המפעילים תכניות כאלה את הנושא לשורה ארוכה של תהליכים וכלים קיימים, כגון מודל כשירויות, ניהול ביצועים, תגמול, למידה והכשרה, תכנון עתודות, גיוס וקליטת עובדים ועדכון ופיתוח הגדרות תפקידים.
כלי אבחון ופיתוח אישיים
תכניות ניהול קריירה ל”רבים” כוללות לעתים קרובות כלים לשימוש עצמי, המאפשרים לעובדים לאבחן את צרכי הפיתוח שלהם אל מול יעדי קריירה (תפקיד או תחום עתידי), ולבנות תכנית פיתוח עבור עצמם. כלים אלה עשויים להתמקד בתחומי ידע, כשירויות, מוטיבציה ו”עוגני קריירה”.
תשתית אנליטית, בקרה ודיווח
תכניות ניהול קריירה ל”רבים” נמדדות על ידי הארגון על מנת לבקר את המידה בה הן מממשות את ההבטחה שלהן. כאשר מדובר במספר גדול של עובדים נדרשת תשתית אנליטית מסודרת לבקרה, מדידה ודיווח. תשתית כזו תכלול מנגנונים המאפשרים מענה על שאלות בנוגע לשיעור העובדים אשר קודמו מבפנים, שיעור העובדים להם תכנית קריירה מובנית ומתועדת, פעילויות פיתוח שהתבצעו על בסיס תכניות פיתוח קריירה, שיעורי עזיבה של עובדים המציינים כי עזבו בשל מחסור בהזדמנויות פיתוח, שיעורי שביעות רצון של עובדים מהנושא וכיוצא באלו.


במאמר בנושא “ניהול קריירה” אנו מציגים בפניכם מודל מארגן, וסוקרים את העקרונות שיעזרו לארגון שלכם לבנות תוכנית ניהול קריירה אפקטיבית.

על AKT VIEW

AKT הינה חברת הייעוץ למשאבי אנוש הגדולה בישראל. החברה מונה כ-100 יועצים ואנשי מקצוע ופועלים בה הצוותים המובילים בתחומם. אנו משרתים למעלה מ-100 לקוחות, מהארגונים הגדולים במשק, הרואים באנשיהם את המשאב המשפיע ביותר על התוצאות העסקיות. בבלוג זה נשתף בניסיון ובידע שצברנו במאות הפרויקטים שניהלנו לאורך השנים.

פוסטים אחרונים

All Posts

הרשמו לעדכונים

קטגוריות

תפריט

AKT ייעוץ למשאבי אנוש