HRBP's– זה גם עניין של תיאום ציפיות | AKT ייעוץ למשאבי אנוש
HR Business Partners – זה גם עניין של תיאום ציפיות

HR Business Partners – זה גם עניין של תיאום ציפיות

11/09/2017

בדרך כלל נמצא כי במעבר למבנה הכולל HRBPs, רוב הארגונים מתקשים לממש את ההבטחה הגלומה בו. תפקידי HRBPs בדרך כלל יאוישו במנהלי משאבי אנוש בכירים שגדלו בגוף משאבי האנוש, ולרוב אינם מצוידים בניסיון והכישורים הנדרשים על מנת להבין לעומק את האתגרים והמציאות העסקית של היחידה. מנהלים אלו נבחרו בשל ההיכרות שלהם עם תחומים רבים בעולם משאבי האנוש, בתפקידים קודמים בהם ניהלו תהליכים בתחום התגמול, הגיוס, הפיתוח והשימור, ומעולם לא נדרשו להיות יועצים ולהוביל מהלכים אסטרטגיים בתחום ניהול ההון האנושי.
עם מינוי HRBP וההבטחה כי להנהלת היחידה יהיה כעת שותף אסטרטגי לפתרון סוגיות הקשורות להון האנושי ולביצועים של העובדים ביחידה, נוצר מערך רחב של ציפיות ותחומים בהם יש לטפל: תגמול, תכנון כח אדם, פיתוח טאלנט, פיתוח מנהיגות, שיפור ביצועי עובדים, חיבור עובדים ליעדים ואסטרטגיה, גיוס, ניהול שינויים, הטמעת תרבות ארגונית, הכשרה והדרכה והרשימה עוד ארוכה.
אם נעמיד מול אותו מערך ציפיות את העובדה שזו הפעם הראשונה בה יידרש מי שהיה עד לאחרונה מנהל משאבי אנוש יחידתי, להפוך ליועץ אסטרטגי להנהלת היחידה, ופערי הכשירויות הנגזרים מכך, נראה בוודאי כי הסיכוי לעמוד בציפיות אלו קטן עד לא קיים.
גישה נכונה יותר תהיה למקד את פעילות ה- HRBP במספר קטן יחסית של תחומים, אשר יביאו את הערך הגבוה ביותר ליחידה. כל ארגון וכל יחידה מתאפיינים במציאות עסקית ייחודית הגוזרת אתגרי משאבי אנוש שונים. החוכמה היא לאתר את אלו אשר ישפיעו ביותר על התוצאות של היחידה. צעד חיוני בדרך יהיה בוודאי לברר מול הנהלת היחידה ומנהלי הקו מה הם אותם אתגרים קריטיים. הבעיה היא שמנהלים אלו בדרך כלל יתקשו להמשיג את המציאות היומיומית שלהם במונחים מעולם משאבי האנוש, ויש לסייע להם בתהליך. זהו מהלך מורכב שבדרך כלל גם לא יהיה במסגרת מנעד המיומנויות של ה- HRBP. על מנת לבצעו היטב, על הארגון להצמיד ל- HRBP החדש יועץ מנוסה שיוכל ללוות אותו בפגישות עם מנהלים ביחידה ובתהליך האבחון הארגוני, עד להגדרת המיקודים הדרושים והסכמה על אלו מול הנהלת היחידה.
graph3-768x150

אתגרי משאבי אנוש


רוצה ללמוד עוד על ההבטחה הגלומה ב- HR Business Partners והקשיים העולים במימושה?

על AKT VIEW

AKT הינה חברת הייעוץ למשאבי אנוש הגדולה בישראל. החברה מונה כ-100 יועצים ואנשי מקצוע ופועלים בה הצוותים המובילים בתחומם. אנו משרתים למעלה מ-100 לקוחות, מהארגונים הגדולים במשק, הרואים באנשיהם את המשאב המשפיע ביותר על התוצאות העסקיות. בבלוג זה נשתף בניסיון ובידע שצברנו במאות הפרויקטים שניהלנו לאורך השנים.

פוסטים אחרונים

All Posts

הרשמו לעדכונים

קטגוריות

תפריט

AKT ייעוץ למשאבי אנוש