AVT

התייעלות ארגונית בעזרת SAP SuccessFactors Employee Central

AVT הינה חברה מובילה בתחום מערכות הבדיקה האוטומטית של איכות הדפסה, בקרת תהליכים, הבטחת איכות ובקרת צבע לשוק האריזות והתוויות ולדפוס המסחרי.
כחברה המעסיקה עובדים באתרים רבים ברחבי העולם, AVT שמה לעצמה משימה לייעל את תהליכי משאבי האנוש שלה לתהליכים מתוחכמים וגלובליים.

האתגר

אוטומציה של ניהול כח העבודה הגלובלי של החברה על מנת לאפשר שליטה טובה יותר בתקציבי כח האדם, הגברת האפקטיביות בגיוס וניוד עובדים ובמשימות נוספות של גוף משאבי האנוש.

AKT סייעה לחברת AVT להגדיר מחדש את מבנה מערך משאבי האנוש ואת תהליכי העבודה בארגון משאבי האנוש, ויישמה עבור החברה ו- 250 עובדיה ברחבי העולם את מודול ה- Employee Central של SAP SuccessFactors. היישום כלל גם את פתרון ה- SAP SuccessFactors Learning ואת פתרון הגיוס של המערכת.

התוצאה

יעילות כלכלית

הפחתת עלויות תפעול בארגון משאבי האנוש באמצעות אוטומציה של תהליכי תזמון חופשה והיעדרות

שקיפות

יכולת משופרת לנהל כוח אדם ותקציב

המהפכה הטכנולוגית

הטכנולוגיה שיושמה תאפשר ל- AVT בעתיד לממש אוטומציה וטכנולוגיה מתקדמת בתהליכי משאבי אנוש נוספים, והיכולת להכיל את התפתחויות העסקיות הצפויות לחברה

 

תוצאות ברורות התומכות בצמיחה עתידית

המהלך אפשר לארגון משאבי האנוש של AVT לשמש כזרז לשינוי עסקי בחברה כולה. עם תום היישום ל- AVT יש כעת מידע מדויק ובזמן אמת על כח העבודה הגלובלי בארגון. דבר זה מאפשר לארגון משאבי האנוש ולכל מחלקה לקבל תמונה פיננסית ברורה של התקציב. כמו כן, AVT הקימה בסיס ליצירת דוחות כספיים רבעוניים ולשמירה על מידע פיננסי מדויק הנוגע למשאבי אנוש. דוחות אלו אפשרו לבנות בסיס להרחבת תהליכים עסקיים.

לחץ כאן ללמוד עוד

 


“זו הפעם הראשונה שחברת AVT הצליחה לקבל תמונה מלאה של כח העבודה המפוזר ברחבי העולם. עם SAP SuccessFactors Employee Central, יש לנו שליטה רחבה יותר על נושאי כח האדם והתקציב בחברה,  ולעובדים יש גישה קלה לדיווח על זמני עבודה, חופשות והיעדרויות. אנו מאוד שמחים על כך.”

מירב ינאי, סמנכ”ל משאבי אנוש ותהליכים עסקיים, AVT.