JDC

טיפוח תחושה חזקה יותר של שותפות עם SAP SuccessFactors Employee Central

ארגון הג’וינט העולמי (Joint Distribution Committee – JDC) הוא הארגון ההומניטארי היהודי הגדול בעולם. הג’וינט הינו ארגון א-פוליטי, ללא מטרות רווח, אשר הוקם כדי לעזור ליהודים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר בעתות חירום או משבר. הארגון פועל זה מאה שנים למען יהודים בעוד 70 מדינות ברחבי העולם.

היסטוריה עשירה זו גרמה לכך שחלק מהפרקטיקות הארגוניות היו מיושנות ובלתי יעילות, ולכן החברה הגדירה לעצמה להיות ארגון מודרני עם טכנולוגיה מתקדמת למשאבי אנוש.

האתגר

יצירת תשתית מתקדמת לניהול גלובלי של כח העבודה בארגון, תוך איזון בין סטנדרטיזציה לרוחב הארגון והצרכים המיוחדים של כל מדינה בה פועל הארגון.

AKT נקראה על מנת לסייע ל- JDC ליצור רמה אחרת של אפקטיביות ויעילות בניהול ההון האנושי בארגון, באמצעות SAP SuccessFactors Employee Central ומודולים נוספים. פשטות הניהול של המערכת כפתרון בענן, הממשק המודרני, האפשרות לגשת ממכשירים ניידים באמצעות אפליקציה ייעודית, הפכו את ההטמעה בקרב המנהלים והעובדים למשימה פשוטה. JDC מצאו כי המערכת מגבירה את ההזדהות והשייכות לארגון של העובדים המבוזרים בכל העולם. בנוסף, החלטות הקשורות לאנשים ולכח אדם, מתקבלות על בסיס נתונים ואנליטיקה בפרספקטיבה גלובלית ולא על בסיס תחושות ונתונים חלקיים כפי שהיה בעבר.

התוצאה

100%

מנתוני עובדים מנוהלים במערכת גלובלית אחת

הגברת תחושת שייכות

בקרב כח העבודה המבוזר של הארגון

החלטות מבוססות נתונים

החלטות הקשורות לאנשים ולכח אדם, מתקבלות על בסיס נתונים ואנליטיקה בפרספקטיבה גלובלית

SAP SuccessFactors Employee Central סייע ל- JDC ליצור סטנדרט גלובלי אחיד בתהליכי ניהול משאבי האנוש, ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות הקשורות להון האנושי

יישום SAP SuccessFactors Employee Central אפשר לארגון קפיצת מדרגה אדירה ביכולת לנהל הון אנושי בפריסה גלובלית. מידע בזמן אמת על כל אחד מהעובדים בארגון, שיפור היכולת לשתף פעולה בין צוותים, יחידות וגיאוגרפיות, הגברת תחושת השייכות לארגון של כח עבודה מבוזר, שיפור ביצועים וחיבור העובדים לאסטרטגיה הארגונית – כל אלו הם רק מקצת מהערכים שקיבל הארגון מהמהלך.

JDC ממשיכה ליישם עוד ועוד מודולים ותהליכים במערכת כגון: ניהול ביצועים, גיוס, וניהול הרשת החברתית הפנימית בארגון ואחרים.

 


“אני רואה את SAP SuccessFactors יותר ככלי תרבותי מאשר כלי טכנולוגי. זה דוחף אותנו לחשוב אחרת – לחפש פשטות בכל התהליכים שלנו – ויצר תחושה גדולה יותר של קהילה בארגון”.

ריאן הס, מנהל גלובלי לפיתוח ארגוני, JDC