מחוברות עובדים

המחקרים לאורך השנים מראים בצורה ברורה כי עובדים אשר חשים מחויבות גבוה לתפקיד שלהם ולארגון, מציגים ביצועים טובים יותר, מספקים שירות טוב יותר ללקוחות ומביאים יותר חדשנות לארגון. עובדים בעלי רמת מחויבות גבוהה ירצו להמשיך ולהיות חלק מהארגון, ימליצו לאחרים להצטרף לארגון ויביאו תוצאות טובות יותר בעשייה היומיומית שלהם.

עבודה עם צוות היועצים שלנו תסייע לך לענות על שאלות קריטיות: מה חשוב לעובדים שלנו? מה יוצר את המחויבות שלהם לארגון? האם לכולם חשובים אותם דברים? אילו מרכיבים בסביבת העבודה הארגונית אנחנו צריכים לשפר על מנת לגרום למחויבות גבוהה יותר של העובדים? איפה אנחנו רוצים להקטין את תחלופת העובדים וכיצד נוכל לעשות זאת? איפה נכון לנו להשקיע, היכן נקבל את ההחזר הגבוה ביותר על תקציבי משאבי אנוש?

מודל העבודה שלנו מתבסס על מחקרי עומק אשר זיהו מרכיבים חוזרים המשפיעים על רמת המחויבות של העובדים: 38 היבטים שונים של סביבת העבודה, הארגון, האנשים, התגמול, התפקיד וההזדמנויות הקיימות בו. הבדלים בין תרבויות, רמות ניהול, מאפיינים אישיים ומקצועיים מתבטאים במשקל שמייחסת כל קבוצה וכל פרט בקבוצה לכל אחד מהגורמים שזוהו.

ארגונים מצטיינים מבינים מה מתוך המרכיבים משמעותי עבור הפלחים השונים באוכלוסיית העובדים בארגון, ומה יוצר תחושת מחויבות לארגון. ארגונים מצטיינים מציעים לכל סגמנט את הצעת הערך העונה על הצרכים שלו. ארגונים כאלו לא חוששים לפעול בצורה שונה אל מול כל סגמנט באוכלוסיית העובדים- One Size Doesn’t Fit All. ארגונים כאלו גם מצליחים למשוך לארגון את הכישרונות הטובים בשוק. הצעת הערך שלהם תואמת את הציפיות והצרכים של כישרונות פוטנציאליים.

צוות היועצים שלנו, יסייע לך להבין מה חשוב לכל סגמנט באוכלוסיית העובדים בארגון שלך. ביחד ננסח את הצעת הערך שהארגון מסוגל להציע לכל אוכלוסייה כזו. התוצאות ישפיעו באופן מהותי ועמוק על האג’נדה של מערך משאבי אנוש בארגון לתקופת התכנון הבאה.