HR EFFECTIVENESS

גופי משאבי אנוש נמצאים תחת לחץ מתמיד להוכיח את ערכם לארגון, להקטין הוצאות וליעל תהליכים. אל מול דרישות הולכות וגוברות לשירותים מצד הארגון, משימה זו נראית לפעמים כמעט בלתי אפשרית. צוות היועצים שלנו, המצויד בכלי ניתוח ונתונים על האופן בו ארגונים דומים מנהלים את התהליכים שלהם, יוביל איתך חשיבה מחודשת על האופן בו גוף משאבי האנוש שלך מספק את שירותיו לארגון: אסטרטגיה, מבנה תהליכים וטכנולוגיות.

אנו נוכל לסייע לך לזהות את העלויות האמיתיות של פעילויות גוף משאבי האנוש ולמקד אותן במקומות המביאים את הערך הרב ביותר לארגון. אנו נוכל לסייע לך לזהות מוקדי חוסר יעילות ולשפרם, לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את איכות השירות לארגון. היועצים שלנו יסייעו לך לחשוב מחדש על מבנה היחידה והממשקים עם יחידות השטח ועם ספקי שירותים, כגון לשכות שכר וניהול הסדרים פנסיוניים.

אנו נוכל לסייע לך לתכנן וליישם מערך טכנולוגי מקיף אשר יתמוך את מערך הפעילויות שלך. AKT הנה הגוף המוביל בישראל ביישום מערכות לניהול משאבי אנוש. ב- AKT תוכל למצוא את מומחיות היישום הטכנולוגי משולבת בהבנת עומק בתהליכי ניהול משאבי אנוש בארגון.

הליכים, מבנה ותשתיות למשאבי אנוש

אנו נוכל לסייע לך לזהות את העלויות האמיתיות של פעילויות גוף משאבי האנוש ולמקד אותן במקומות המביאים את הערך הרב ביותר לארגון. אנו נוכל לסייע לך לזהות מוקדי חוסר יעילות ולשפרם, לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את איכות השירות לארגון. היועצים שלנו יסייעו לך לחשוב מחדש על מבנה היחידה והממשקים עם יחידות השטח ועם ספקי שירותים כגון לשכות שכר וניהול הסדרים פנסיוניים.

להמשך קריאה >>


HR Shared Services

בעשור האחרון רבים מהארגונים הגדולים בעולם, וחלק מהארגונים בישראל, עברו תהליך שינוי מבני עמוק במערך משאבי האנוש שלהם, בבסיסו יצירת אבחנה בין שלושה סוגי פעילות בתוך גוף משאבי אנוש: HR Business Partners, HR Corporate and Centers of Excellence ו-HR Shared Services Center.
צוות היועצים של AKT, המצויד בניסיון רב ובמתודולוגיות המתקדמות ביותר בתחום, מלווה את הארגונים הגדולים בישראל במעבר למודל פעולה מבוסס Shared Service.

להמשך קריאה  >>


מדדי משאבי אנוש – HR Analytics

ב-AKT קיימת התמחות בשני עולמות מדידה שונים: מדידת תהליכי משאבי אנוש (HR Measurements) המתמקד ביעילות הביצועית של גוף משאבי אנוש עצמו; ומדידת ההון האנושי (Workforce Analytics), המתמקד ביצירת תובנות עסקיות לגבי כוח העבודה הארגוני.
צוות הייעוץ הייעודי שלנו פועל עם לקוחותינו להגדרת מערך המדדים והדוחות המלווים אליהם, ומיישם תהליכים ממוחשבים וידניים לאיסוף ועיבוד המידע המרכיב אותם.

להמשך קריאה  >>


ניהול מש”א גלובלי

ארגונים רבים נמצאים בשלבים שונים של מעבר מתפקוד כארגון בין-לאומי, הפועל ממספר מיקומים ברחבי העולם, לארגון גלובלי הפועל באופן אפקטיבי כגוף מתואם אחד, תוך יצירת סינרגיה אמיתית בין מרכיביו השונים.
יועצי AKT, המצוידים בניסיון רב בעבודה עם ארגונים גלובליים מובילים ובמתודולוגיות המתקדמות ביותר, ילוו אותך בתכנון והוצאה לפועל של מפת דרכים לגלובליזציה של גוף משאבי אנוש בארגון, תוך הגדרת סדרי עדיפויות הנגזרים מהאסטרטגיה הארגונית.

להמשך קריאה >>