ניהול מש"א גלובלי

ארגונים רבים נמצאים בשלבים שונים של מעבר מתפקוד כארגון בין-לאומי, הפועל ממספר מיקומים ברחבי העולם, לארגון גלובלי הפועל באופן אפקטיבי כגוף מתואם אחד, תוך יצירת סינרגיה אמיתית בין מרכיביו השונים.

בין השאר, נוצרים בתחום משאבי אנוש אתגרים רבים כתוצאה ממעבר זה:

  • צורך בהגדרה ברורה של המיקודים של גוף משאבי אנוש הגלובלי (Corporate) למול המיקודים של גופי משאבי אנוש המקומיים, וזאת כנגזרת מהאסטרטגיה הארגונית
  • צורך בבחינת המבנה ארגוני של פונקצית משאבי אנוש, ועיצובו מחדש במידת הצורך באופן אשר יצור מצוינות תפעולית, יביא לחסכון בעלויות, ויעודד סינרגיה. לעיתים קרובות, עולה הצורך במעבר למודל שירותים משותפים (Shared Services) כחלק מהמעבר למודל פעולה גלובלי
  • צורך במידע אחיד, מקיף ונרחב אודות ההון האנושי לצורך קבלת החלטות (Workforce Analytics). על פי רוב קיים קושי רב להפיק מידע זה מכיוון שגופי משאבי אנוש באזורים גיאוגרפיים שונים פועלים על בסיס תהליכי עבודה שונים, בשפות שונות, תוך שימוש בטכנולוגיות מידע שונות, וקיים קושי גדול בהאחדת המידע תחת סביבה הטרוגנית זו
  • צורך ביצירת מדיניות אחידה בתחומים שונים הקשורים לארכיטקטורת העיסוקים הארגונית, ולהיבטי תגמול שונים כגון: מדרג ארגוני (Leveling) הגדרת תפקידים (Jobs Architecture), תגמול בכירים וכדומה
  • צורך בתהליכי Talent Management גלובליים, המאפשרים מיצוי הפוטנציאל האנושי לרוחב הארגון ולא רק בתוך איזור גיאוגרפי מסוים
  • צורך בניהול שינוי ופיתוח כישורים ויכולות, התומכים במעבר לעבודה אפקטיבית בפורמט מטריציוני וגלובלי, תוך גישור על תרבויות, שפות, פערים טכנולוגיים ועוד

יועצי AKT, המצוידים בניסיון רב בעבודה עם ארגונים גלובליים מובילים ובמתודולוגיות המתקדמות ביותר, ילוו אותך בתכנון והוצאה לפועל של מפת דרכים לגלובליזציה של גוף משאבי אנוש בארגון, תוך הגדרת סדרי עדיפויות הנגזרים מהאסטרטגיה הארגונית.