מדדי משאבי אנוש – HR Analytics

מערך מדדים אפקטיבי הנו מרכיב קריטי בדרך ליצירת גוף משאבי אנוש איכותי, יעיל המוכוון תוצאות ואסטרטגיה ארגונית.

תהליך הקמת מערך מדדים דורש הבנה עמוקה בתהליכי משאבי אנוש, וזאת בעיקר על מנת להגיע להגדרה אפקטיבית של מיקודי המדידה באופן שיהיו רלוונטיים, מהותיים, ואפשריים ליישום.

הניסיון מלמד, כי מערך מדדים שאינו ממוחשב ואינו גוזר נתונים באופן אוטומטי נידון לכישלון בטווח הארוך. לפיכך, במקביל להגדרת המיקודים ושיטת המדידה, אנו פועלים עבור לקוחותינו באפיון והקמה של מערך ממוחשב אשר יתמוך בהפקה וחישוב של המדדים.

בחברה קיימת התמחות בשני עולמות מדידה שונים:

  • מדידת תהליכי משאבי אנוש (HR Measurements) – תחום מדידה זה מתמקד ביעילות הביצועית של גוף משאבי אנוש עצמו, ועוסק במדידת תהליכים ספציפיים כגון גיוס, הדרכה, רווחה, שכר ועוד
  • מדידת ההון האנושי (Workforce Analytics) – תחום מדידה זה מתמקד ביצירת תובנות עסקיות לגבי כוח העבודה הארגוני, בנושאים כגון: עלויות, ביצועים, כישורים ויכולות. מערך מדידה אפקטיבי בתחום זה, עשוי לייצר ערך עסקי משמעותי לארגון בהצביעו על מגמות בעלות משמעות ליכולת הארגון ליישם את האסטרטגיה שלו

צוות הייעוץ הייעודי שלנו פועל עם לקוחותינו להגדרת מערך המדדים והדוחות המלווים אליהם, ומיישם תהליכים ממוחשבים וידניים לאיסוף ועיבוד המידע המרכיב אותם.