מנהיגות בארגון

בסביבה העסקית ההולכת והופכת מורכבת, מנהיגות הארגון, מנהלים ואנשי מקצוע בכירים, מהווים מרכיב קריטי ביכולת הארגון להשיג את יעדיו.

המחקר לאורך השנים מראה בבירור כי ארגונים המיישמים תהליכים נכונים של פיתוח כישרונות ומנהיגות בארגון, משיגים לאורך זמן תוצאות עסקיות טובות יותר, מאשר אלו שאינם. לא רק שעלינו לפתח את האנשים בתפקידיהם הקיימים, אלא שכאשר זמן הכהונה הממוצע של מנהלים ואנשי מקצוע בכירים הוא 3 שנים, נשאלת השאלה: האם הארגון ערוך למלא את החלל שישאירו כאשר יעברו לתפקיד הבא? ארגונים מצטיינים מנהלים מאמץ מכוון ושיטתי על מנת להבטיח את יכולתם לאייש את תפקידי המפתח באנשים הנכונים.

מערך מוצלח לפיתוח כישרונות מובילים ומנהיגות בארגון דורש מומחיות בתחומים רבים: הערכת בכירים, תגמול ושכר, פיתוח מנהיגות, הכשרה ופיתוח מיומנויות, ניהול ההמשכיות (Succession), ניהול קריירות, ניוד, גיוס ומיון, תקשורת ארגונית ועוד.

בארגונים מובילים, משימת פיתוח כישרונות מובילים ומנהיגות אינה מהווה תוכנית מקומית המנוהלת על גוף משאבי האנוש, אלא תפיסת עבודה לה שותפים ובה נוטלים חלק כלל חברי ההנהלה וגורמי המטה הרלוונטיים. ארגונים אלה השכילו להגדיר אג’נדה ברורה ומוסכמת לנושא, ליישם מערך כולל ואינטגרטיבי של פעילויות ותהליכים ולבסס את האחריות של כל אחת מהפונקציות המעורבות והציפיות ממנה.

צוותי הייעוץ שלנו עובדים עם גורמי משאבי האנוש בארגון, ליישם תפיסת עבודה מערכתית, לה שותפים ובה נוטלים חלק כלל חברי ההנהלה וגורמי המטה הרלוונטיים- מערך אינטגרטיבי ומתואם של כלים, תהליכים ותוכניות, אשר מאפשר פיתוח והבטחת החוסן הניהולי בארגון.