תגמול הנהלה ודירקטוריון

תגמול בכירים הנו תחום מורכב ורגיש, ובעיקר שהיותו נושא מרכזי ומשמעותי בשנים האחרונות. יחד עם זאת, תגמול אפקטיבי של הנהלת הארגון היה ונשאר אחד הגורמים המניעים את הצלחת הארגון.

המורכבות מתגברת לאור הגברת הרגולציה וההשקה לנושא הממשל התאגידי. כיום מסתמן כיוון ברור והרגולטור דורש את הגברת הפיקוח והבקרה בעניין וקובע כי על הדירקטוריון חלה אחריות לקביעת מדיניות ברורה לתגמול הבכירים בחברה.

אנו מסייעים לארגונים לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים- שכר בסיס, תגמול מבוסס ביצועים לטווח הקצר (כגון בונוסים), ותגמול לטווח הארוך (כגון אופציות), באופן שיאפשר לארגון למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח בארגון, תוך הלימה מרבית עם האסטרטגיה העסקית של הארגון ושמירה על האינטרס של בעלי המניות והציבור.