מדיניות תגמול

תגמול הנו מרכיב חשוב ביכולת הארגון למשוך, לשמר ולהניע את העובדים, על מנת ליצור יתרון תחרותי, ולהוציא לפועל את האסטרטגיה העסקית.

יחד עם זאת, לאור השאיפה המתמדת להקטין בהוצאות, והשינויים המתמידים בסביבה העסקית, יצירת מדיניות תגמול אפקטיבית לכלל האוכלוסיות בארגון הנה משימה מאתגרת במיוחד.

צוות היועצים של AKT ילווה אותך בבניית מדיניות תגמול ארגונית, אפקטיבית, תחרותית, ומוכוונת ליעדים האסטרטגיים של הארגון, אך יחד עם זאת פשוטה מספיק על מנת שההיגיון שבבסיסה יהיה ברור לעובדים, וכן שגופי משאבי אנוש והשכר יוכלו לתפעל אותה בהצלחה.

המדיניות והתכניות אותן אנו מעצבים הנן אינטגרטיביות, וכוללות שילוב של כלל מרכיבי התגמול, ובכלל זאת השכר הבסיסי (Base Pay), יצירת הזדמנויות לתגמול לטווח הקצר (בונוס), רכיבי התגמול לטווח הארוך (אופציות ומניות) וכן מרכיבי הטבות (Benefits) שונים, וכל זאת תוך הדגשת הקשר בין התגמול לביצועים.

ארגונים יעילים ומצליחים, מוצאים את הדרכים למצות את ההשקעה שלהם בתגמול באופן מקסימלי, תוך שמירה על מסגרות תקציב ושימוש מושכל בתגמול ככלי להשגת יעדים.

בתהליך מובנה, קצר ואנליטי, אנו מסייעים ללקוחותינו לבחון את מדיניות התגמול, שכר והטבות שלהם, ומזהים עבורם סיכונים תפעוליים, משפטיים ופיננסיים. בהתאם, אנו בונים עמם מערך המלצות לשינוי המדיניות ואופן יישומה.