ניהול שינויים – מיזוגים ורכישות

ניהול שינויים

לשינויי מבנה או יישום אסטרטגיה חדשה היבטים רבים הקשורים לכוח העבודה: החלפת התנהגויות ישנות בחדשות, הכנת העובדים לתפקוד מיטבי במציאות החדשה, השגת מחוייבות שלהם לשינוי והטמעת שינויים נגזרים בתרבות הארגון. מחקרים מראים קשר ברור בין ניהול מתודולוגי של יישום השינוי לבין השגת מטרותיו והחזר על ההשקעה הכרוכה בו.

גם הטמעת מערכת מידע חדשה מגלמת בתוכה שינוי בתפיסות עבודה ותהליכים. סביבת העבודה של העובדים משתנה, והצלחת המהלך והחזר ההשקעה האדירה ביישום המערכת תלויים במידה בה העובדים יאמצו את השינוי ויהיו מחויבים לו.

תכנן והפעל תכנית המתייחסת למלוא היקף הפעילויות הנדרש

צוות היועצים שלנו מביא לשולחן סט רחב של פעילויות מומלצות וכלי עבודה אשר יאפשרו לך לטפל ב- 5 הצירים החשובים בתהליך: מחויבות, תקשורת, פיתוח יכולות, תגמול ושינוי תרבותי.

נהל את הפרויקט באמצעות תהליכים וכלי שליטה מתקדמים

יישום תכנית מתואמת ומתוזמנת דורש כלים ותהליכים מתקדמים לניהול המהלך. אנו נספק לך מתודולוגיות וכלים ממוחשבים לניהול קבוצות משימה, פורומים של בעלי עניין, לוחות זמנים, משימות, תקציב ועמידה ביעדים.

מדוד באופן שוטף את תוצאות התהליך ותקן תוך כדי תנועה

להנהלת הארגון אנו מציעים “לוח שעונים” דינמי אשר מאפשר לבקר באופן שוטף את התקדמותנו לעבר היעדים שהוגדרו בתחילת המהלך.


מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות הסתמנו בשנים האחרונות כאסטרטגיית הצמיחה המועדפת על מרבית הארגונים בשווקים הגלובליים. אירוע מיזוג או רכישה הנו אירוע בעל פוטנציאל משברי עבור כוח העבודה בארגונים המעורבים. ארגונים מובילים מיישמים כלים מתקדמים לבדיקת נאותות והערכת סיכונים הקשורים להון האנושי, ולניהול מיטבי של המהלך עצמו.

הערך את הסיכון סביב מרכיב ההון האנושי בעסקה

צוות מומחים מתחומים שונים מבצע בדיקת נאותות למערך משאבי האנוש של הארגון והערכת הסיכונים הקיימים סביב ההון האנושי בו. אנו בוחנים את מערכות השכר והתגמול, ההתחייבויות האקטואריות, מערך התפקידים, תכנון כוח האדם, איכות הניהול, יציבות כוח העבודה, קיום ה- Talent הנדרש וכיוב’. אנו מלווים את לקוחותינו בהבנת הסיכונים הכרוכים במרכיב ההון האנושי בעסקה.

נהל את היום שלאחר המיזוג או הרכישה

אנו מסייעים לך לנהל את תהליך המיזוג תוך שאתה משמר את ביצועי העובדים ואת ה- Talent הקריטי בו. אנו מלווים אותך בעיצוב וניהול תכנית לתקשורת פנים ארגונית, לטיפול בהיבטים תרבותיים ולמיזוג תהליכי הניהול, מערכות משאבי האנוש ומערכי השכר והתגמול.